Stelt wettelijke gokleeftijd 18

By Author

ParkeerWekker, de app waarmee gebruikers scanauto's van gemeentelijke parkeerdiensten kunnen detecteren, gaat in beroep tegen een rechterlijk verbod op de app.

Artikel 19 EU-AVG "Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking" => Artikel: 30 => administrative fine: Art. 83 (5) lit b De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig … Erkenningen en verklaringen Bodem+ voert wettelijke taken uit in het kader van: het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) 3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de Wwft en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen. 4. Als uw pand of perceel verkocht is en de koper een beroep doet op een ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding binnen de wettelijke … Wettelijke huwelijksvoorwaarden. De Belgische wet stelt verschillende voorwaarden om te mogen trouwen. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden zijn: minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De familierechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn. MEANAIL Paris stelt je de PASTEL collectie voor. Glanzende gelnagellakken met een zachte pastel kleuren. Een elegant assortiment, glanzend en charmant. Inhoud : 10 mlOndoorzichtige fles voor een langdurige bewaringBewaren in een frisse ruimte (minder dan 18°C) stelt via btu.bose.com Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk ‘iPhone’ wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Nov 12, 2020

De wettelijke kosten van een mbo-opleiding zijn voor een bol-opleiding en bbl-opleiding verschillend. Lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol) Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Ten eerste, als je in Canada gevestigd bent, zul je geen problemen hebben om je in te schrijven op bet365, en de wettelijke gokleeftijd is slechts 18 jaar, net als in het Verenigd Koninkrijk. Meer recentelijk is bet365 er eindelijk in geslaagd om de noodzakelijke licentie te verkrijgen om ook in Noord-Amerika online sportweddenschappen aan te Eneco stopt met de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten. Het bedrijf vindt verkoopgesprekken aan de deur te opdringerig, te moeilijk controleerbaar en er zijn nog altijd te veel misstanden

j. als u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: één van uw ouders of voogden is op het moment van aanvragen van het Pgb failliet verklaard of toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp) of er is bij de rechtbank een verzoek gedaan om één van hen toe te laten tot de wettelijke …

Aanvulling (29 januari 2021, 18.12 uur): dit bericht is inmiddels, wat betreft het aantal aanhoudingen, achterhaald en hierboven gerectificeerd. Het aantal arrestaties staat nog steeds op twee. Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is dat de begroting en jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. 2 days ago · 18 februari 2021, wetsvoorstel - Na een juridisch steekspel komt het kabinet met een wetsvoorstel om de avondklok een betere wettelijke basis te geven. De Kamer debatteert over dit wetsvoorstel en over de ontstane situatie rond de avondklok.

1 Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op, waarop van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend de afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10, 11, 13 en 16 van overeenkomstige toepassing zijn, met uitzondering van de bepalingen van die afdelingen die gezien hun inhoud niet op verenigingen of stichtingen van toepassing kunnen zijn

Artikel 18 t/m 20 5. Gedurende promotietraject Promovendus en promotor … vervaardigen manuscript conform hun verantwoordelijkheden … Hoofdstuk 4 Vervaardiging van het manuscript Artikel 12 t/m 15 4b. Decaan …toetst en tekent het verzoek en dient het verzoek in bij… College voor Promoties Besluit tot toelating en aanwijzing (co)promo- Indien nodig stelt hij een deskundige aan die het akkoord gaat begeleiden. Op verzoek stelt hij een afkoelingsperiode in of schorst een lopende faillissementsaanvraag (zie hieronder). Is aan alle voorwaarden voldaan, dan keurt hij je concept akkoord goed en kan het uitgevoerd worden. "Teneinde te kunnen blijven voldoen aan alle op ons rustende wettelijke verplichtingen en aan de voorwaarden op het SafeShops.be label te mogen dragen, zorgen wij tegen ten laatste 18/02/2021 voor alle wettelijk vereiste aanpassingen aan ons cookiebeleid." Dec 28, 2020 De Raad stelt dat de gecontesteerde wettelijke basis voor de coronamaatregelen volstaat. Vandaag om 18:04 TUI fly mag weer passagiers vervoeren met de Boeing 737 Max

Dec 18, 2020 · De Autoriteit stelt daarenboven vast dat de Koning in het ontwerp (artikel 4) een veel ruimer arsenaal aan met de registratie beoogde verwerkingsdoeleinden voorziet dan wat de Memorie van Toelichting bij artikel 11 van het wetsvoorstel doet vermoeden. 13. De nood aan een voldoende nauwkeurige en precieze wettelijke norm stemt des te meer daar de

De overheid stelt vast hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. De wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit . Zo zijn er eisen aan de hoeveelheden lood (10 microgram per liter water) en kwik (1 microgram per liter water) in drinkwater. Bij wettelijke samenwoning hebben twee mensen een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats. Dit statuut is toegankelijk voor iedereen, ongeacht het geslacht, de seksuele geaardheid of de verwantschapsgraad.